8 czerwca 2015

Enterprise Europe Network – (COSME) Aneta Nagrodkiewicz, Departament Promocji Gospodarki

Innovoucher – Małgorzata Bieniecka-Grygo -Z-ca Dyrektora Departament Programów Pilotażowych

Erasmus for Young Entrepreneurs –Monika Serkowska, Project Manager, Fundacja MOST

Szkoła dla Eksportera – (EEN) Mariusz Idzikowski, Departament Promocji Gospodarki PARP

Punkt Kontaktowy ds. Międzynarodowych i Zagranicznych Zamówień Publicznych – Małgorzata Pałysa, Departament Promocji Gospodarki PARP

Instrument MŚP – szansa dla przedsiębiorców na międzynarodowych rynkach – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji, KPK PB UE

8 czerwca 2015

Badania na rynek (PO IR)
Wsparcie procesów wzorniczych (PO PW)
Izabela Banaś – Departament Wsparcia Działalności Badawczo - Rozwojowej

8 czerwca 2015

Bony na innowacje (PO IR)
Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych
Rozwój proinnowacyjnych usług dla biznesu (POIR)
Mariola Misztak – Kowalska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu

 

 

8 czerwca 2015

Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przedstawi przedstawiciel MIR/Centrum Projektów Europejskich
Natalia Adamczyk - Centrum Projektów Europejskich

8 czerwca 2015

Internacjonalizacja klastrów kluczowych (POIR)
Wdrażanie innowacji przez MŚP (POPW)
Marcin Seniuk – Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP

8 czerwca 2015

Go to brand (PO IR)
Tomasz Czerwoniak – Departament Wsparcia Innowacji PARP

Wsparcie internacjonalizacji MŚP (PO PW)
Radosław Runowski – Dyrektor Departamentu Wsparcia e-Gospodarki

Mosty technologiczne (PO IR)
Witold Kajszczak –Departament Promocji Gospodarki PARP

8 czerwca 2015

Fundusz innowacji (PO IR)
BIZ-NEST (PO IR)
4Stock (PO IR)
Dr Michał Bańka – Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP

Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej