logo konferencja early warning

Konferencja Early Warning Europe – to konferencja inaugurująca projekt pod tym samym tytułem. Celem projektu jest budowa ogólnopolskiej sieci mentorów biznesu, którzy wspierać będą przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej, bo, zgodnie z mottem projektu „Sukces osiągają ci, którzy nie boją się porażki”. W trakcie konferencji dyskutować będziemy o tym, czym jest porażka w biznesie. Co zrobić, aby nie była końcem działalności, ale cennym doświadczeniem dającym impuls do dalszego rozwoju? Dyskutować będą mentorzy, eksperci oraz przedsiębiorcy, którzy niejeden kryzys mają już za sobą i wciąż z powodzeniem prowadzą swoje firmy. 

Konferencja Early Warning Europe

 

 konferencja badawcza PARP

Konferencja Badawcza PARP jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz najnowszymi badaniami Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju biznesu.

Konferencja badawcza


 dialog logo

Dialog dla kompetencji Jutra – to cykl konferencji poświęconych współpracy pomiędzy biznesem i edukacją czy działaniach na rzecz zmniejszenia niedopasowania kompetencji na rynku pracy. W trakcie konferencji będziemy dyskutowali m.in. na temat zastosowania narzędzi wspomagających rozwój kompetencji zawodowych, funkcji mentoringu w firmach, przedstawimy możliwości zaangażowania przedsiębiorców w kształt programów nauczania - zmierzającego do dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy, powiemy o planach rozwojowych w kontekście zarzadzania strategicznego, trendach i wyzwaniach rynku pracy.

Dialog dla kompetencji jutra

 

pracodawca jutra 2016

Pracodawca Jutra

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

Pracodawca Jutra


20120615 PPP

Polski Produkt Przyszłości

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości" organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Polski Produkt Przyszłości