Transmisje Dzień I

Rzym– Sesja otwierająca 10.30-11.00

Londyn A - Sesje:
„Nowe firmy" – 11.10-12.10
„Nie tylko dotacje" – 12.30-13.30
„Innowacyjność" – 13.50-14.50

Londyn B - Sesje:
„Umiędzynarodowienie cz. 1" - 11.10-12.10
„Umiędzynarodowienie cz. 2" – 12.30-13.30
„Umiędzynarodowienie cz. 3" – 13.50-14.50

Londyn C - Sesje:
„Własność przemysłowa" - 11.10-12.10
„Współpraca" – 12.30-13.30
„Wzornictwo, badania i rozwój i inwestycje" – 13.50-14.50

Sala Amsterdam – Sesje:
„ZUS dla biznesu" - 11.10-12.10
„Regiony dla przedsiębiorców" – 12.30-13.30
„Pilotaże" – 13.50-14.50