Uwaga! Wszystkie pola są wymagane

Dane o uczestniku

Imię :

Nazwisko :

Nazwa przedsiębiorstwa/instytucji :

Adres e-mail :

Stanowisko/dział :

Telefon do kontaktu :

Udział w dniach forum (proszę zaznaczyć wybrany dzień lub dni)

8 czerwca 2015 r.

PARP: XV lat innowacji w biznesie
Limit miejsc wyczerpany

9 czerwca 2015 r.

Rozwój pracowników to się opłaca – dzień w całości poświęcony tematyce zarządzania Kapitałem Ludzkim
Limit miejsc wyczerpany

Proszę podać słownie wynik: dwa + zero =

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane zbierane są do celów rekrutacyjnych i ich archiwizacji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.


Wyślij formularz