XV FORUM EDUKACYJNE MSP
PROGRAM I dzień - 8 czerwca 2015
PARP: 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

9:30–10:00 Rejestracja mediów
 Foyer  Sala Amsterdam (1/2 Sali)
10.00–10.30 Rejestracja uczestników Forum Konferencja prasowa
10.30–11.00

SESJA OTWIERAJĄCA
Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP
Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki

Wystąpienie Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki – rola PARP w nowej perspektywie
Sesja pytań i odpowiedzi do Ministra Gospodarki i Prezes PARP
Podpisanie porozumienia pomiędzy PARP a Polską Agencją Kosmiczną w zakresie rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

PROWADZENIE: Redaktor Agata Konarska - Telewizja Polska

11.10 – 14.50

Po 4 równoległe sesje tematyczne w 3 panelach 

Sala Londyn A Sala Londyn B
przemianowana na „Mediolan"
Sala Londyn C Sala Amsterdam (1/2 Sali)
11.10–12.10

NOWE FIRMY

Omówienie działań: - Platformy startowe (POPW)

Marcin Wasilewski – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Maria Tyka – Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP

- „STARTER” Akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw (POIR)

Dr Michał Bańka – Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP

UMIĘDZYNARODOWIENIE cz. 1
Współpraca gospodarcza Polska – Włochy: Rynek włoski
szansą dla polskich MŚP –
live z Mediolanu:

1. Trendy i upodobania włoskich konsumentów – czy polska żywność może odnieść sukces we Włoszech?

2. Strategia marketingowa na rynku włoskim

3. Szanse dla polskich przedsiębiorstw na wejście na rynek włoski – rola agentów handlowych

Moderacja: Michał Polański – Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej PARP

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Wsparcie ochrony własności przemysłowej (PO IR)
Tomasz Czerwoniak – Departament Wsparcia Innowacji PARP

Procedury międzynarodowe ochrony znaków towarowych
Edyta Demby-Siwek - Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP

Procedury międzynarodowe ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
Marek Truszczyński, Wicedyrektor Departamentu Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP

ZUS DLA BIZNESU

Panel podzielony na dwa półgodzinne bloki tematyczne.

Możliwości bezzwrotnego dofinansowania do działań na rzecz poprawy warunków pracy
Dorota  Pniewska – wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Centrala ZUS oraz Beata Froń, naczelnik w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji Centrali ZUS

Układy ratalne, dla tych którzy mają problemy w opłacaniu składek
Beata Pawlińska-Wiak, dyrektor ds. dochodów II oddział ZUS w Warszawie

12.10–12.30 PRZERWA
12.30–13.30

NIE TYLKO DOTACJE
Fundusz innowacji (PO IR)
BIZ-NEST (PO IR)
4Stock (PO IR)

Dr Michał Bańka – Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu
PARP

Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

UMIĘDZYNARODOWIENIE cz. 2
Go to brand (PO IR)
Tomasz Czerwoniak – Departament Wsparcia Innowacji PARP

Wsparcie internacjonalizacji MŚP (PO PW)
Radosław Runowski – Dyrektor Departamentu Wsparcia e-Gospodarki

Mosty technologiczne (PO IR)
Witold Kajszczak –Departament Promocji Gospodarki PARP

WSPÓŁPRACA
Internacjonalizacja klastrów
kluczowych (POIR)

Wdrażanie innowacji przez
MŚP (POPW)

Marcin Seniuk – Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP

REGIONY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przedstawi przedstawiciel MIR/Centrum Projektów Europejskich

Natalia Adamczyk - Centrum Projektów Europejskich

13.30–13.50 PRZERWA 
13.50–14.50 INNOWACYJNOŚĆ
Bony na innowacje (PO IR)

Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych

Rozwój proinnowacyjnych usług dla biznesu (POIR)
Mariola Misztak – Kowalska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji
Otoczenia Biznesu

 

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE cz. 3
Enterprise Europe Network – (COSME) Aneta Nagrodkiewicz, Departament Promocji Gospodarki

Innovoucher – Małgorzata Bieniecka-Grygo -Z-ca Dyrektora Departament Programów Pilotażowych

Erasmus for Young Entrepreneurs –Monika Serkowska, Project Manager, Fundacja MOST

Szkoła dla Eksportera – (EEN)Mariusz Idzikowski, Departament Promocji Gospodarki PARP

Punkt Kontaktowy ds. Międzynarodowych i Zagranicznych Zamówień Publicznych – Małgorzata Pałysa, Departament Promocji Gospodarki PARP

Instrument MŚP – szansa dla przedsiębiorców na międzynarodowych rynkach – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji, KPK PB UE

Moderacja: Witold Kajszczak -
Departament Promocji Gospodarczej PARP

WZORNICTWO, BADANIA I ROZWÓJ I INWESTYCJE

Badania na rynek (PO IR)

Wsparcie procesów wzorniczych (PO PW)

Izabela Banaś – Departament Wsparcia Działalności Badawczo - Rozwojowej

 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

PILOTAŻE

„inno_LAB zaprasza!" (PO IR)

Prezentacja koncepcji inno_LAB

Anna Brussa -
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
PARP

Panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście odniosą się do przedstawionej
idei inno_LABa

 Moderacja: Radosław Brzózka

14.50–15.30 LUNCH