XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw      ZADAJ PYTANIE NA SESJĘ OTWIERAJĄCĄ

  logo XV FORUM EDUKACYJNE MSP

 

 „Rozwój pracowników – to się opłaca"
8-9 czerwca 2015 r.,
Stadion Narodowy, Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym, zorganizowała Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływ doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone było dwóm tematom:

  • I dzień Forum - stanowiło oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW). Program (link)
  • II dzień Forum – poświęcony został prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP. Program (link)

Forum rozpoczęła konferencja prasowa. Podczas konferencji zostały zaprezentowane m.in.:

- Szczegóły działań wdrażanych przez PARP w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej - pierwsza całościowa prezentacja oferty PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierająca terminy naborów konkursów oraz budżety poszczególnych działań;
- Podsumowanie pierwszego miesiąca udziału Polski na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie.

Podczas I dnia Forum odbyły się trzy równoległe ścieżki tematyczne, podczas których omawiane były działania wdrażane przez PARP w ramach programów operacyjnych. Do współpracy zostały zaproszone także inne jednostki oferujące wsparcie dla przedsiębiorców, m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrum Projektów Europejskich.

W ramach jednej z sesji odbywa się Konferencja pt. „Współpraca gospodarcza Polska – Włochy: Rynek włoski szansą dla polskich MŚP", która była częścią programu gospodarczego udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. W ramach konferencji włoscy eksperci w dziedzinie marketingu, prawa i promocji branży spożywczej przybliżyli uczestnikom konferencji najważniejsze kwestie związane z rozpoczęciem działalności i promocją marki na rynku włoskim.

Podczas II dnia Forum odbyły się cztery równoległe ścieżki tematyczne oraz prezentacja rozwiązań dla MSP oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja przez PARP. Wiele wystąpień odbyło się w innowacyjnej - angażującej formule. 9 czerwca (II dzień Forum) uczestnicy zaproszeni zostali również do udziału w trzech rozgrzewających warsztatach poświęconych praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Zainteresowaniem cieszyła się również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Wielu z uczestników zwróciło uwagę na dwie prezentacje poprowadzone w interaktywnej formule PECHA KUCHA. Prezentacje były realizowane w formie aktywizujących, partycypacyjnych debat i dyskusji – w których aktywnie uczestniczyli licznie przybyli uczestnicy.

Drugi dzień Forum MSP było też przestrzenią do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz pozyskiwania wiedzy. W tym celu przygotowane zostaną specjalne stoliki tematyczne, prowadzone przez facylitatorów.

Liczymy. Że interaktywne prezentacje i mini warsztaty prezentowane na XV Forum MSP będą źródłem wiedzy i inspiracji do zmian wprowadzanych we własnych firmach.

Wydarzenie było częścią Warsaw Innovation Days! Wszyscy rozwijamy otwartą platformę współpracy #WinnDays! warsawinnovationdays.com

Dlaczego warto zostać uczestnikiem Forum? - Zapraszamy do zobaczenia relacji filmowej!